Wayang op de Tong Tong Fair

Wayang is een theatervorm met een religieuze basis, de opgevoerde verhalen zijn gebaseerd op hindoe-heldendichten. Het schimmenspel wordt uitgevoerd door een dalang en begeleid door een orkest (gamelan). Een uitvoering duurt vaak van kort na zonsondergang tot zonsopgang. Om dit vol te kunnen houden, traint de dalang zijn conditie én geestkracht, door mystieke oefeningen te doen. Het populairst is wayang kulit, dat opgevoerd wordt met platte poppen van buffelleer die van achteren worden beschenen. Bij wayang golek worden ronde houten poppen gebruikt. Ook is er een vorm waarbij mensen de wayangfiguren uitbeelden: wayang wong.

Op de Grand Pasar en in het Indonesië-Paviljoen kun je prachtige wayang-poppen kopen. De afgelopen jaren waren onder ander de beroemde poppenspeler Ki Ledjar Soebroto (‘Ledjar’) en zijn kleinzoon Ananto te gast. Zij gaven wayang-voorstellingen en workshops poppenmaken en -spelen. In een eigen stand op de Grand Pasar verkochten zij hun handgemaakte poppen.