Djam Boekoe: Vraaggesprek met auteur Karin Amatmoekrim

In het werk van deze gevierde auteur staat vaak haar familie centraal. Deze kwam vanuit Java, Afrika en China naar Suriname en reisde soms door naar Nederland. Net als bij Indische Nederlanders maken slavernij, arbeidscontracten, kolonisatie, migratie en inburgering deel uit van haar familiegeschiedenis.

Pamela Pattynama spreekt met de auteur over zelfbewustzijn, schrijven en familiegeschiedenis. De gemengde achtergrond van Indische en Surinaamse Nederlanders zal onderdeel uitmaken van het gesprek.

Waar, wanneer

Tong-Tong-Theater, vrijdag 2 juni 13.30 uur

Tip

Voor Indisch Anders besprak Marischka Verbeek van Boekhandel Savannah Bay Amatmoekrims meest recente boek Tenzij de vader. In haar bespreking maakt ze een vergelijking met Vaders van betekenis van Marion Bloem.