• Spreekuren en taxaties
    in de Bengkel

  • Spreekuur
    Koloniale kledij

Spreekuren en taxaties

De betekenis van erfgoed kan in de loop der tijd veranderen. Laat daarom je wayang-poppen, koloniale kledij, Yogya-zilver en Aziatische kunst aan deskundigen zien. Met de kennis van nu vertellen zij je meer over de (onschatbare) waarde. Dat kan tijdens de volgende spreekuren in de Bengkel.

Neem voorwerpen of duidelijke foto’s mee!

Kleding uit Indië

Daan Wieman, meesterkleermaker en specialist koloniale kledij (28, 30 mei)

Yogya-zilver

Pienke Kal, oud-conservator van het Tropenmuseum (29 mei)

Indische kunstvoorwerpen

Chris Vellinga en Peter Buurman, taxateurs van Het Venduehuis (30 mei, 1 juni)

Wayangpoppen

Hedi Hinzler, internationaal vooraanstaand wayang-wetenschapper (31 mei, 2 en 5 juni)