• West-Sumatra
    Spectaculaire dans

Focus op West-Sumatra

West-Sumatra staat in enkele items van de 59e Tong Tong Fair centraal. Er is muziek en dans van groepen die speciaal naar de TTF reizen en er is een demonstratie van huwelijkskledij van de Minangkabauers. Wereld Natuur Fonds vraagt aandacht voor de Sumatraanse tijger. De documentaire Sang Pembakar gaat over de dilemma’s van de aanstichters van de  bosbranden op Sumatra.