Marion Bloem

Een van de grootste hedendaagse Indische auteurs is Marion Bloem. Zij heeft een bijzonder programma samengesteld: Rugzak van je ouders, Indische bagage, ofwel ‘het spook in de kinderkamer’.

Marion Bloem: “We praten over de onverwerkte trauma’s van onze (groot-)ouders en hoe die in de volgende generatie nog doorwerken, en over de koloniale normen en waarden die in onze opvoeding nog doorsijpelden en die wij (onbewust) weer doorgaven. We gaan proberen de trauma’s van onze ouders met hulp van historische feiten en wetenschappelijke kennis een plek te geven omdat we van het verleden moeten leren over het heden.”

Op vrijdag 2 september praat Marion Bloem in Studio Tong Tong met Adriaan van Dis, Judi Mesman.

Op zondag 4 september praat Marion Bloem met Eric de Vroedt, Judi Mesman en Esther Captain.

Op zaterdag 10 september heeft Marion Bloem te gast Esther Scheldwacht, Esther Captain, Anne-Lot Hoek en Siem Boon.

Op zondag 11 september staat Marion Bloem alleen op de planken en viert haar jubileum van 50 jaar schrijverschap. Zij leest fragmenten voor uit de vele boeken die sinds 1972 zijn verschenen én uit de nog te verschijnen roman Meisjes uit het dorp, die in januari 2023 zal verschijnen.

Waar, wanneer

Studio Tong Tong, 2, 4, 10 en 11 september